شرایط گارانتی محصولات

شرایط گارانتی

موارد ابطال گارانتی

  وجود آثار مخدوش نمودن برچسب پلمپ دستگاه
  صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف و غیر استاندارد
  حوادث غیر مترقبه و صدمات فیزیکی و عیوب فنی ایجاد شده در اثر ضربه ، آتش سوزی ،ورود مایعات و سیالات به داخل دستگاه و استفاده غلط از دستگاه
  تغییر در قطعات و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز
  تشخیص موارد فوق به عهده کارشناس دورودکو خواهد بود 
  هزینه ارسال دستگاه معیوب به عهده خریدار است
  شروغ گارانتی از تاریخ خرید محصول آغاز میشود

مشتریان گرامی توجه کنید 

دورودکو شعبه دیگری ندارد و تمامی محصولات تنها از طریق سایت و شماره های موجود در سایت بفروش میرسد
در نظر داشته باشید دورودکو هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال محصولات خریداری شده از فروشندگان دیگر ندارد